Card2Card | ardshinbank

Card2Card

Քարտից քարտ փոխանցում

Ուղարկող
Ստացող

1. Արդշինբանկի կողմից թողարկված քարտերի միջնորդավճարներ

Արդշինբանկի քարտից (ArCa, Visa, MasterCard) Արդշինբանկի քարտին (ArCa, Visa, MasterCard)

Անվճար` գործում է յուրաքանչյուր քարտատեսակի գծով քարտից քարտ փոխանցումների համար 4.3 սահմանված սակագինը*

Արդշինբանկի քարտից (ArCa, Visa, MasterCard)  ԱրՔա ՓԲԸ-ում թողարկված այլ քարտին (ArCa, Visa, MasterCard, Diners)**

Արդշինբանկի քարտից (ArCa, Visa, MasterCard) ԱրՔա ՓԲԸ-ում չթողարկված քարտին (Visa, MasterCard)**

Սահմանաչափեր

Մեկ գործարքի առավելագույն չափը

500,000  դրամ   կամ դրան համարժեք գումար այլ արժույթով, եթե ստացողի քարտը թողարկվել է ԱրՔա համակարգում և 800,000 դրամ կամ դրան համարժեք գումար այլ արժույթով, երբ ստացողի քարտը չի թողարկվել ԱրՔա համակարգում

2. Այլ ՀՀ բանկերի կողմից թողարկված քարտերի գծով միջնորդավճարներ

ԱրՔա ՓԲԸ-ում թողարկված  բանկերի  քարտերի միջև (ArCa, Visa, MasterCard, Diners)  *

0.4 %

Սահմանաչափեր

Մեկ գործարքի առավելագույն չափ

400,000  դրամ  կամ դրան համարժեք գումար այլ արժույթով, երբ ստացողի և փոխանցողի քարտերը թողարկվել են ԱրՔա համակարգում

3. Ծառայության պայմաններ

Ծառայությունը հասանելի է միայն ԱրՔա համակարգում թողարկված քարտերի համար:**

Փոխանցումները իրականացվում են ՀՀ դրամով, ԱՄՆ դոլարով, EUR և ՌԴ ռուբլով, իսկ փոխարկումները կատարվում են համաձայն փոխանցողի և ստացողի թողարկող բանկերի կողմից սահմանված սպասարկման կանոնների

ԱրՔա ՓԲԸ-ում չթողարկված Visa կամ MasterCard քարտերին փոխանցումները հասանելի են միայն Արդշինբանկի կողմից թողարկված քարտերից:

Ծառայությունը հասանելի է միայն 3D Secure համակարգում ակտիվ քարտերի համար

ԱրՔա ՓԲԸ-ում թողարկված քարտերի միջև գործարքների ժամանակ ստացողի քարտին գումարը կակտիվանա հաշված վարկայնների ընթացքում, մնացած քարտերի համար մինչև մեկ ժամ ժամանակահատվածում, եթե այլ բան չի նախատեսված ստացողի քարտը սպասարկող բանկի կարգավորումներով:

Ծառայությունը հասանելի չէ Արդշինբանկի Business քարտերի համար

* Գործարքը իրականացնող քարտապանի բանկը կարող է այս գործարքի համար սահմանել լրացուցիչ միջնորդավճար:

** Թողարկող բանկը կարող է սահմանափակել այս ծառայությունից օգտվելու հնարավորությունը իր հաճախորդների համար, թե որպես ուղարկող և թե որպես ստացող կողմ:

*  յուրաքանչյուր քարտատեսակի սակագնային փաթեթի 4.3 կետ՝ https://goo.gl/fiE4qY

 

Content for comparison

ԷՋԸ ԹԱՐՄԱՑՎԵԼ Է Երք, 2024-06-18 11:06
Developed by Studio One