Ֆինանսական հաշվետվություններ | ardshinbank

Ֆինանսական հաշվետվություններ

Արդշինբանկը հրապարակել է 2021թ-ի ֆինանսական հաշվետվությունները՝ արձանագրելով կայուն աճ: Տարեկան արդյունքներով Բանկն իր հիմնական ցուցանիշներով բարելավեց դիրքերն առաջատար եռյակում: 2021 թվականի արդյունքներով Բանկի զուտ շահույթը կազմել է 13.7 միլիարդ ՀՀ դրամ:

 

 

 

2021

2020

Բացարձակ մեծության փոփոխությունը

Փոփոխությունը տոկոսային հարաբերակցությամբ

Ակտիվներ

1,010.4 

917.1

93.4

10.18%

Վարկային պորտֆել

574.3

589.1

-14.8

-2.52%

    Ֆիզիկական անձանց տրված վարկեր 220.1 211.4 8.7 4.14%
    Իրավաբանական անձանց տրված վարկեր  354.2 377.8 -23.6 -6.24 %
Հաճախորդների ընթացիկ հաշիվներ և ավանդներ 418.6 339.8 78.8 23.19 %

Սեփական կապիտալ

100.1

86.9

13.2

15.17 %

Զուտ շահույթ

13.7

10.2

3.5

34.15 %

 

 

 

Content for comparison

ԷՋԸ ԹԱՐՄԱՑՎԵԼ Է Չոր, 2022-05-04 16:43
Developed by Studio One