Վճարահաշվարկային ծառայություններ | ardshinbank

Վճարահաշվարկային ծառայություններ

«Արդշինբանկ» ՓԲԸ իրավաբանական անձանց համար անվճար կարող է բացել ընթացիկ հաշիվներ ՀՀ դրամով և արտարժույթով և իրականացնել հաշիվների համալիր սպասարկում և հաճախորդի հանձնարարությամբ այն բոլոր հաշվարկային և դրամարկղային գործառնությունները, որոնք ՀՀ իրավական ակտերով արգելված չեն: Հաճախորդը կարող է հաշիվներով կատարել դրամական միջոցների մուտքագրման և ելքագրման գործառնություններ: Հաշիվ բացելու համար հաճախորդը դիմումը կարող է ուղարկել նաև Ֆաքսի և E-mail միջոցով, իսկ փաստաթղթերը բանկ է ներկայացնում անձամբ կամ փոստի միջոցով: Հաշիվ բացելուց առաջ խնդրում ենք ծանոթանալ հետևյալ պայմաններին.

ԻՐԱՎԱԲԱՆԱԿԱՆ ԱՆՁ ԵՎ ԱՆՀԱՏ ՁԵՌՆԱՐԿԱՏԵՐ ՀԱՃԱԽՈՐԴՆԵՐԻ ՀԱՇԻՎՆԵՐԻՑ ԿԱՆԽԻԿԱՑՄԱՆ ՍԱԿԱԳՆԵՐ

ՌԵԶԻԴԵՆՏ ԻՐԱՎԱԲԱՆԱԿԱՆ ԱՆՁ ԵՎ ԱՆՀԱՏ ՁԵՌՆԱՐԿԱՏԵՐ ՀԱՃԱԽՈՐԴՆԵՐԻ ԲԱՆԿԱՅԻՆ ՀԱՇԻՎՆԵՐ

ՈՉ ՌԵԶԻԴԵՆՏ ԻՐԱՎԱԲԱՆԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑ ԵՎ ԱՆՀԱՏ ՁԵՌՆԱՐԿԱՏԵՐ ՀԱՃԱԽՈՐԴՆԵՐԻ ԲԱՆԿԱՅԻՆ ՀԱՇԻՎՆԵՐ

Բանկային ծառայությունների մատուցման ընդհանուր պայմաններ գործում է 04.09.2023թ.-ից

 

Content for comparison

ԷՋԸ ԹԱՐՄԱՑՎԵԼ Է Հնգ, 2023-10-12 12:51
Developed by Studio One