Սպառողական վարկեր | ardshinbank

Սպառողական վարկեր

Վարկի արագ փնտրման գործիք

ՎԱՐԿԱՎՈՐՄԱՆ ԿԱՆՈՆՆԵՐ 

ԳՆԱՀԱՏՈՂ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

ԳՈՐԾՈՂ ՍԱԿԱԳՆԵՐԻՑ ՏՐԱՄԱԴՐՎՈՂ ԶԵՂՉԵՐ

ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ՕԳՆԱԿԱՆ

ԱՊԱՀՈՎԱԳՐԱԿԱՆ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

ՀԱՇՎԱՐԿԱՅԻՆ ԴՐՈՒՅՔԻ (ՀԴ) ՍԱՀՄԱՆՄԱՆ, ՀԱՇՎԱՐԿՄԱՆ ԵՎ ՓՈՓՈԽՄԱՆ ԿԱՐԳ

Շնորհիվ այս վարկերի դուք հեշտությամբ կարող եք անհրաժեշտ ապրանքները կամ ծառայությունները ձեռք բերել ամենահարմար գնային առաջարկների ժամանակ, խուսափել հետագա թանկացումների ռիսկից և վճարել մինչև 120 ամսվա ընթացքում:

 

ԶԳՈՒՇԱՑՈՒՄ` 

ՎԱՐԿԱՅԻՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳՐՈՎ ՍՏԱՆՁՆԱԾ ՎԱՐԿԱՅԻՆ ՊԱՐՏԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ ԺԱՄԿԵՏՆԵՐՈՒՄ ԵՎ ԿԱՐԳՈՎ ՉԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ԿԱՄ ՈՉ ՊԱՏՇԱՃ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ԴԵՊՔՈՒՄ, ԲԱՆԿԻ ՀԱՆԴԵՊ ՍՏԱՆՁՆԱԾ ԲՈԼՈՐ ՊԱՐՏԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ՄԱՐՎՈՒՄ ԵՆ ՈՐՊԵՍ ԱՊԱՀՈՎՄԱՆ ՄԻՋՈՑ ԳՐԱՎԱԴՐՎԱԾ ԳՈՒՅՔԻ ԲՌՆԱԳԱՆՁՄԱՆ ԵՎ ԻՐԱՑՄԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՈՒՄ ԳՈՅԱՑԱԾ ՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ՀԱՇՎԻՆ:

ԶԳՈՒՇԱՑՈՒՄ` 

ՎԱՐԿԱՅԻՆ ՊԱՐՏԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ՉԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ԴԵՊՔՈՒՄ ԳՐԱՎԻ ԱՌԱՐԿԱՆ, ԻՍԿ ԴՐԱ ԱՆԲԱՎԱՐԱՐ ԼԻՆԵԼՈՒ ԴԵՊՔՈՒՄ ՆԱԵՎ ՎԱՐԿԱՌՈՒԻ ԱՅԼ ԳՈՒՅՔԸ, ԿԱՐՈՂ Է ԱՌԳՐԱՎՎԵԼ ԵՎ ԻՐԱՑՎԵԼ ԱՐՏԱԴԱՏԱԿԱՆ ԿԱՄ ԴԱՏԱԿԱՆ ԿԱՐԳՈՎ, ԻՆՉՊԵՍ ՈՒՂՂԱԿԻ ՎՃԱՌՔԻ, ԱՅՆՊԵՍ ԷԼ ՀՐԱՊԱՐԱԿԱՅԻՆ ՍԱԿԱՐԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՄԻՋՈՑՈՎ:

ԶԳՈՒՇԱՑՈՒՄ`
ՎԱՐԿԱՌՈՒԻ ԿՈՂՄԻՑ ՏՈԿՈՍԱԳՈՒՄԱՐՆԵՐԻ ԵՎ ՎԱՐԿԻ ԳՈՒՄԱՐԻ ՄԱՐՈՒՄՆԵՐԸ ԺԱՄԿԵՏԻՆ ՉՎՃԱՐՎԵԼՈՒ ԴԵՊՔՈՒՄ ՆՐԱ ՄԱՍԻՆ ԲԱՑԱՍԱԿԱՆ ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆԸ ԿԳՐԱՆՑՎԻ ՎԱՐԿԱՅԻՆ ՌԵԳԻՍՏՐՈՒՄ:

 

 •  

  Ժամանակահատված

  17.03.2021թ.-ից հետո ընդունված հայտերի համար 

  Գործում է մինչև 17.03.2021թ-ը ընդունված հայտերի համար

   

  ՀՀ դրամ

  ՀՀ դրամ

  Գործող

  9.5%

  12.0% 

  01.02.2022-07.08.2022թթ. 8.5% 10.5%
  03.08.2021-31.01.2022թթ. 7% 10%

  01.02.2021-02.08.2021թթ.

  6%

  8.25%

  03.08.2020-01.02.2021թթ.

  -

  8.38%

  Լողացող տոկոսադրույքի դեպքում վարկի տոկոսադրույքը որոշվում է հաշվարկային դրույքին (ՀԴ) գումարելով հաստատուն բաղադրիչ: Հաշվարկային դրույքը Բանկի կողմից վերանայվում է յուրաքանչյուր տարվա փետրվարի 1-ին և օգոստոսի 1-ին: Տրամադրված վարկերի տոկոսադրույքները Բանկի կողմից կարող են միակողմանիորեն վերանայվել ՀԴ փոփոխության և այդ մասին հաճախորդին իրազեկելուց  7 աշխատանքային օր հետո (եթե ծանուցման մեջ ավելի երկար ամսաթիվ սահմանված չէ)

   

   

  Ժամանակահատված

  17.03.2021թ.-ից հետո ընդունված հայտերի համար 

  Գործում է մինչև 17.03.2021թ-ը ընդունված հայտերի համար

   

  ՀՀ դրամ

  ՀՀ դրամ

  Գործող

  9.5%

  12.0% 

  01.02.2022-07.08.2022թթ. 8.5% 10.5%
  03.08.2021-31.01.2022թթ. 7% 10%

  01.02.2021-02.08.2021թթ.

  6%

  8.25%

  03.08.2020-01.02.2021թթ.

  -

  8.38%

  Լողացող տոկոսադրույքի դեպքում վարկի տոկոսադրույքը որոշվում է հաշվարկային դրույքին (ՀԴ) գումարելով հաստատուն բաղադրիչ: Հաշվարկային դրույքը Բանկի կողմից վերանայվում է յուրաքանչյուր տարվա փետրվարի 1-ին և օգոստոսի 1-ին: Տրամադրված վարկերի տոկոսադրույքները Բանկի կողմից կարող են միակողմանիորեն վերանայվել ՀԴ փոփոխության և այդ մասին հաճախորդին իրազեկելուց  7 աշխատանքային օր հետո (եթե ծանուցման մեջ ավելի երկար ամսաթիվ սահմանված չէ)

   

 • ՎԱՐԿԱՎՈՐՄԱՆ ԿԱՆՈՆՆԵՐ - գործում է մինչև 27.06.2023թ.

  ԳՈՐԾՈՂ ՍԱԿԱԳՆԵՐԻՑ ՏՐԱՄԱԴՐՎՈՂ ԶԵՂՉԵՐ - գործում է մինչև 14.09.2022թ.

Content for comparison

Հեռախոսազանգի պատվեր

Ե՞ՐԲ ԿԱՊՎԵՆՔ ՁԵԶ ՀԵՏ
:
ԷՋԸ ԹԱՐՄԱՑՎԵԼ Է Երկ, 2024-01-08 15:25
Developed by Studio One