Մասնակիցներ | ardshinbank

Մասնակիցներ

"ԱՐԴՇԻՆԲԱՆԿ" ՓԲԸ ՆՇԱՆԱԿԱԼԻՑ ՄԱՍՆԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆ ՈՒՆԵՑՈՂ ՄԱՍՆԱԿԻՑՆԵՐ

Մասնակիցներ Մասնակցության չափը Գործունեության տեսակը

«Արինս գրուպ» սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերություն (06.06.2017թ-ին «ԲԻԶՆԵՍ ՆԵՐԴՐՈՒՄՆԵՐԻ ԿԵՆՏՐՈՆ» ՍՊԸ-ն վերանվանվել է «Արինս Գրուպ» ՍՊԸ-ի)

98.67303%

· Ներդրումներ կանոնադրական կապիտալներում և արժեթղթերում,

· օրենքով և այլ իրավական ակտերով չարգելված ցանկացած տնտեսական գործունեություն: 

 

Մասնակիցներ Այն ուղղակի նշանակալից մասնակցի անվանումը, որի միջոցով մասնակիցը ձեռք է բերել անուղղակի նշանակալից մասնակցի կարգավիճակ
Գործունեության տեսակը
Կարեն Սուրենի Սաֆարյան

«Արինս գրուպ» ՍՊԸ (06.06.2017թ.-ին Բիզնես ներդրումների կենտրոն ՍՊԸ-ն վերանվանվել է Արինս Գրուպ ՍՊԸ-ի, 14.02.2023թ.-ից Ռեգիոն Ֆինանսական Արդյունաբերական Կորպորացիա ՓԲԸ-ն վերակազմակերպվել է Արինս Գրուպ ՍՊԸ-ին միացման ձևով և Ռեգիոն Ֆինանսական Արդյունաբերական Կորպորացիա ՓԲԸ իրավահաջորդն է հանդիսանում Արինս Գրուպ ՍՊԸ-ն)

Տվյալ ընկերությունում մասնակցության չափը` 100 % 

Արինս Գրուպ ՍՊԸ-ի՝ բանկում մասնակցության չափը – 98.67303 %

«Արդշինբանկ» ՓԲԸ վերջնական շահառու

 

 

· Ներդրումներ կանոնադրական կապիտալներում և արժեթղթերում,

·  օրենքով և այլ իրավական ակտերով չարգելված ցանկացած տնտեսական գործունեություն:   

 

 

Content for comparison

ԷՋԸ ԹԱՐՄԱՑՎԵԼ Է Երք, 2023-02-21 09:59
Developed by Studio One