ՀՀ դրամով և արտարժույթով փոխանցումներ | ardshinbank

ՀՀ դրամով և արտարժույթով փոխանցումներ

Կոմունալ վճարումների համար Հաճախորդից միջնորդավճար չի գանձվում:

Բանկը պարտավոր է հաճախորդին տրամադրել յուրաքանչյուր փոխանցման կատարումը հաստատող անդորրագիր:

ՀՀ-ից դեպի արտերկիր  միջբանկային փոխանցումները հնարավոր է կատարել նաև Արդշինբանկի «Ինտերնետ-Բանկինգ» համակարգի միջոցով՝ առանց բանկ այցելելու և ավելի ցածր սակագնով: «Ինտերնետ-Բանկինգ» համակարգ մուտք գործելու համար անցե՛ք հետևյալ հղմամբ :

Ֆիզիկական անձ հաճախորդների բանկային փոխանցումների և վճարումների սակագներ ու պայմանները

Հ/Հ

Արժույթ

AMD

USD

EUR

RUR

1.     Գործարքներ1

1.1

Փոխանցումներ, այդ թվում՝

Բանկ այցելելով կամ Հեռախոսային-բանկ համակարգով

1.1.1    

ՀՀ տարածքում

1.1.1.1

Ներբանկային (միջմասնաճյուղային) փոխանցումներ հաշվից

0

0

0

0

1.1.1.2

Ներբանկային (միջմասնաճյուղային) փոխանցումներ առանց հաշվի մինչև 100,000 ՀՀ դրամ (նաև համարժեք արտարժույթ)

100 AMD

1.1.1.3

Ներբանկային (միջմասնաճյուղային) փոխանցումներ առանց հաշվի 100,000 ՀՀ դրամից ավել (նաև համարժեք արտարժույթ)

300 AMD

1.1.1.4

Միջբանկային փոխանցումներ բանկային հաշվից

100 AMD

0,1% min 2,000 max 20,000 AMD

Ծառայությունը հասանելի չէ

1.1.1.5

Միջբանկային փոխանցումներ առանց բանկային հաշվի

0,1% min 300 max 5,000 AMD

0,1% min 3,000 max 20,000 AMD

1.1.1.6

1.1.1.4 և 1.1.1.5 կետերի փոխանցումներ՝ 50 հազ. և ավելի ԱՄՆ դոլարի/Եվրոյի գումարների դեպքում  

Կիրառելի չէ

0.25%

1.1.2    

ՀՀ տարածքից դուրս 2,3 Ռեզիդենտ հաճախորդների համար

1.1.2.1

Եթե թղթակից բանկի ծախսերը կրում է «Արդշինբանկ» ՓԲԸ-ն, իսկ բոլոր միջնորդ բանկերի ծախսերը (առկայության դեպքում) գանձվում են փոխանցվող գումարից (ծախսերի OUR տարբերակ)4

Ծառայությունը հասանելի չէ

0,2% min 15,000 max 80,000 AMD

2,300 AMD

1.1.2.2

Եթե թղթակից և բոլոր միջնորդ բանկերի ծախսերը գանձվում են փոխանցվող գումարից (ծախսերի SHA տարբերակ)5

Ծառայությունը հասանելի չէ

0.2%, min 10,000 max 30,000  AMD

Ծառայությունը հասանելի չէ

1.1.2.3

Եթե թղթակից և բոլոր միջնորդ բանկերի ծախսերը կրում է «Արդշինիբանկ» ՓԲԸ-ն՝ գումարն ամբողջությամբ (առանց նվազեցումների) փոխանցելով ստացողին (ծախսերի GOUR տարբերակ)

Ծառայությունը հասանելի չէ

Ծախսերի OUR տարբերակ + 10,000 AMD

Ծառայությունը հասանելի չէ

Ծառայությունը հասանելի չէ

1.1.2*

ՀՀ տարածքից դուրս 2, 3 – Ոչ ռեզիդենտ հաճախորդների համար

1.1.2.1*

Եթե թղթակից բանկի ծախսերը կրում է «Արդշինբանկ» ՓԲԸ-ն, իսկ բոլոր միջնորդ բանկերի ծախսերը (առկայության դեպքում) գանձվում են փոխանցվող գումարից (ծախսերի OUR տարբերակ)4

Ծառայությունը հասանելի չէ

2%, min 15,000 AMD

2,300 AMD

1.1.2.2*

Եթե թղթակից և բոլոր միջնորդ բանկերի ծախսերը գանձվում են փոխանցվող գումարից (ծախսերի SHA տարբերակ)5

Ծառայությունը հասանելի չէ

2%, min 10,000 AMD

Ծառայությունը հասանելի չէ

1.1.2.3*

Եթե թղթակից և բոլոր միջնորդ բանկերի ծախսերը կրում է «Արդշինիբանկ» ՓԲԸ-ն՝ գումարն ամբողջությամբ (առանց նվազեցումների) փոխանցելով ստացողին (ծախսերի GOUR տարբերակ)

Ծառայությունը հասանելի չէ

Ծախսերի OUR տարբերակ + 10,000 AMD

Ծառայությունը հասանելի չէ

Ծառայությունը հասանելի չէ

Internet-բանկինգ կամ Mobile-բանկինգ համակարգով

1.1.1    

ՀՀ տարածքում

1.1.1.1

Ներբանկային (միջմասնաճյուղային) փոխանցումներ բանկային հաշվից

0

0

0

0

1.1.1.2

Միջբանկային փոխանցումներ ՀՀ տարածքում բանկային հաշվից

0

0,1% min 1,500 max 20,000 AMD

Ծառայությունը հասանելի չէ

1.1.1.3

1.1.1.2 կետի փոխանցումներ՝ 50 հազ. և ավելի ԱՄՆ դոլարի/Եվրոյի գումարների դեպքում  

Կիրառելի չէ

0.25%

1.1.2    

ՀՀ տարածքից դուրս 2, 3 Ռեզիդենտ հաճախորդների համար

1.1.2.1

Եթե թղթակից բանկի ծախսերը կրում է «Արդշինբանկ» ՓԲԸ-ն, իսկ բոլոր միջնորդ բանկերի ծախսերը (առկայության դեպքում) գանձվում են փոխանցվող գումարից (ծախսերի OUR տարբերակ) 4

Ծառայությունը հասանելի չէ

0,2% min 9,000 max 70,000 AMD

2,300 AMD

1.1.2.2

Եթե թղթակից և բոլոր միջնորդ բանկերի ծախսերը գանձվում են փոխանցվող գումարից (ծախսերի SHA տարբերակ)5

Ծառայությունը հասանելի չէ

0.2%, min 7,000 max 30,000  AMD

Ծառայությունը հասանելի չէ

1.1.2.3

Եթե թղթակից և բոլոր միջնորդ բանկերի ծախսերը կրում է «Արդշինիբանկ» ՓԲԸ-ն՝ գումարն ամբողջությամբ (առանց նվազեցումների) փոխանցելով ստացողին (ծախսերի GOUR տարբերակ)

Ծառայությունը հասանելի չէ

Ծախսերի OUR տարբերակ + 10,000 AMD

Ծառայությունը հասանելի չէ

Ծառայությունը հասանելի չէ

1.1.2*

ՀՀ տարածքից դուրս 2, 3 – Ոչ ռեզիդենտ հաճախորդների համար

1.1.2.1*

Եթե թղթակից բանկի ծախսերը կրում է «Արդշինբանկ» ՓԲԸ-ն, իսկ բոլոր միջնորդ բանկերի ծախսերը (առկայության դեպքում) գանձվում են փոխանցվող գումարից (ծախսերի OUR տարբերակ)4

Ծառայությունը հասանելի չէ

2%, min 9,000 AMD

2,300 AMD

1.1.2.2*

Եթե թղթակից և բոլոր միջնորդ բանկերի ծախսերը գանձվում են փոխանցվող գումարից (ծախսերի SHA տարբերակ)5

Ծառայությունը հասանելի չէ

2%, min 7,000 AMD

Ծառայությունը հասանելի չէ

1.1.2.3*

Եթե թղթակից և բոլոր միջնորդ բանկերի ծախսերը կրում է «Արդշինիբանկ» ՓԲԸ-ն՝ գումարն ամբողջությամբ (առանց նվազեցումների) փոխանցելով ստացողին (ծախսերի GOUR տարբերակ)

Ծառայությունը հասանելի չէ

Ծախսերի OUR տարբերակ + 10,000 AMD

Ծառայությունը հասանելի չէ

Ծառայությունը հասանելի չէ

1.2         

Վճարումներ, այդ թվում՝

Բանկ այցելելով կամ Հեռախոսային-բանկ համակարգով

1.2.1.1

Կոմունալ և այլ վճարումներ բանկային հաշվից

0

0

0

0

1.2.1.2

Կոմունալ և այլ վճարումներ առանց բանկային հաշվի

0

0

0

0

1.2.1.3

Վճարումներ պետ. բյուջե բանկային հաշվից

100 AMD

Ծառայությունը հասանելի չէ

1.2.1.4

Վճարումներ պետ. բյուջե առանց բանկային հաշվի

0,1% min 300 max 5,000 AMD

Ծառայությունը հասանելի չէ

Internet-բանկինգ կամ Mobile-բանկինգ համակարգով

1.2.1.1

Կոմունալ և այլ վճարումներ բանկային հաշվից

0

0

0

0

1.2.1.2

Վճարումներ պետ. բյուջե բանկային հաշվից

0

Ծառայությունը հասանելի չէ

1.3         

Շտապ փոխանցումներ6 

1.3.1.1

Բանկ այցելելով կամ Հեռախոսային-բանկ համակարգով

Տվյալ փոխանցման համար նախատեսված սակագնին + 2,000 AMD

1.3.1.2

Internet-բանկինգ համակարգով

1.4         

Փոխանցումների տվյալների փոփոխություն, ներառյալ` հետ կանչ կամ չեղյալ համարում7

1.4.1.1

Ներբանկային (միջմասնաճյուղային) փոխանցումներ

1,000 AMD

1.4.1.2

Միջբանկային փոխանցումներ ՀՀ տարածքում

2,000 AMD

1.4.1.3

Փոխանցումներ ՀՀ տարածքից դուրս և արտերկից ստացված՝

1.4.1.3.1

Հաճախորդի դիմումի համաձայն

Ծառայությունը հասանելի չէ

25,000 AMD

1.4.1.3.2

Թղթակից բանկերից ստացված վավերապայմանների ճշգրտման հիման վրա փոխանցման վճարում շահառուին 8

Ծառայությունը հասանելի չէ

5,000 AMD

1.4.1.3.3

Թղթակից բանկերից ստացված փոխանցումների հետ վերադարձ 8

Ծառայությունը հասանելի չէ

10,000 AMD՝ բայց ոչ ավել քան փոխանցված գումարը

1.5         

Փոխանցումների որոնում, փոխանցման կարգավիճակի ստուգում

7,500 AMD

1.6         

Պարբերական վճարման հանձնարարականի կազմում9

0

1.7         

ՀՀ տարածքից դուրս 3 մլն. և ավելի ՌԴ ռուբլով միջբանկային փոխանցումների ՈւՂԱՐԿՈւՄ

Կիրառելի չէ

0,15% max 80,000 AMD

1.8

Հայկական բանկերից ներքին՝ ՀՀ տարածքից միջբանկային փոխանցումների ՍՏԱՑՈւՄ - 50 հազար կամ ավելի ԱՄՆ դոլար կամ Եվրո գումարի չափով

Կիրառելի չէ

0.25%

Կիրառելի չէ

1.9

Փոխանցումները հավաստող հաղորդագրության, փաստաթղթի կրկնօրինակի տրամադրում

3,000 AMD

2.     Գործարքների սահմանափակումներ և ժամկետներ

2.1 Փոխանցման ժամկետներ, այդ թվում՝

Կատարման ժամկետ10,11,12

2.1.1

Միջբանկային

Բանկ այցելելով

Մինչև 15:00 տրված հանձնարականների դեպքում միևնույն գործառնական օրվա ընթացքում, 15:00-ից  հետո տրված հանձնարականների դեպքում առավելագույնը մինչև հաջորդ գործառնական օրվա ավարտը

Ինտերնետ, Մոբայլ կամ հեռախոսային-բանկ համակարգով

2.1.2

Ներբանկային

Բանկ այցելելով

Մինչև 16:45 տրված հանձնարականների դեպքում միևնույն գործառնական օրվա ընթացքում առավելագույնը 10 րոպեի ընթացքում, 16:45-ից  հետո տրված հանձնարականների դեպքում առավելագույնը մինչև հաջորդ գործառնական օրվա ավարտը

Ինտերնետ, Մոբայլ կամ հեռախոսային-բանկ համակարգով

Մինչև 19:00 տրված հանձնարականների դեպքում միևնույն գործառնական օրվա ընթացքում առավելագույնը 10 րոպեի ընթացքում, 19:00-ից  հետո տրված հանձնարականների դեպքում առավելագույնը մինչև հաջորդ գործառնական օրվա ավարտը

2.2 Պետբյուջե կատարվող վճարների ժամկետներայդ թվում՝

Կատարման ժամկետ

2.2.1

Բանկ այցելելով

Մինչև 15:00 տրված հանձնարականների դեպքում միևնույն գործառնական օրվա ընթացքում առավելագույնը 10 րոպեի ընթացքում, 15:00-ից  հետո տրված հանձնարականների դեպքում առավելագույնը մինչև հաջորդ գործառնական օրվա ավարտը

2.2.2

Ինտերնետ, Մոբայլ կամ հեռախոսային-բանկ համակարգով

2.3 Շտապ փոխանցումներ այդ թվում՝

Կատարման ժամկետ

2.3.1

Բանկ այցելելով

Մինչև 15:00 տրված հանձնարականների դեպքում միևնույն գործառնական օրվա ընթացքում,

15:00-ից  հետո ձևավորված շտապ փոխանցումներն իրականացվում են հաջորդ գործառնական օրը՝ 2 աշխատանքային ժամվա ընթացքում

2.3.2

Ինտերնետ, Մոբայլ կամ հեռախոսային-բանկ համակարգով1 Արտարժույթի գումարի նկատմամբ տոկոսներով արտահայտված միջնորդավճարները գանձվում են ՀՀ դրամով: Ընդ որում, Սակագներով սահմանված միջնորդավճարները առաջնահերթ գանձվում են Հաճախորդի ՀՀ դրամով հաշվից/ներից, իսկ հաշիվներին ՀՀ դրամով բավարար միջոցներ չլինելու դեպքում, Արդշինբանկն (այսուհետ նաև՝ Բանկ) իրավունք ունի միջնորդավճարի գումարը կամ դրա մի մասը փոխարկել արտարժույթով ունեցած միջոցներից` հաշվարկման համար կիրառելով տվյալ արժույթի ՀՀ Կենտրոնական Բանկի միջին փոխարժեքը:

2 Անհրաժեշտություն դեպքում, Բանկը կարող է ինքնուրույն, առանց հաճախորդի նախնական համաձայնության, ընտրել կամ փոխել միջնորդ բանկին, եթե հաճախորդի կողմից ներկայացված վճարման հանձնարարականում նշված է որևիցէ այլ միջնորդ բանկ: Կախված միջնորդ բանկերի քանակից` հնարավոր է, որ գումարը շահառուին (ստացողին) հասնի որոշակի նվազեցումներով:

3 Փոխանցումները իրականացվում են և բանկային հաշվից և առանց հաշվի կիրառման: Ընդ որում, առանց հաշվի կարելի է իրականացնել մինչև 20(քսան) մլն. ՀՀ դրամին համարժեք արտարժույթի չափով փոխանցումներ` ներկայացնելով ՌԴ կամ ՀՀ անձնագիր (նույնականացման քարտ):

4 Բանկում գնանշվող այլ արտարժույթներով (բացառությամբ EUR և RUB) փոխանցումների համար սակագինը համընկնում է USD արժույթի սակագնի հետ:

5 Բանկում գնանշվող այլ արտարժույթներով (բացառությամբ RUB) փոխանցումների համար սակագինը համընկնում է USD/EUR արժույթի սակագնի հետ, իսկ չգնանշվող արտարժույթներով գումարի փոխանցման համար սակագինը հետևյալն է 0.25% min 18,000 AMD max 100,000 AMD

Շտապ փոխանցումները իրականացվում են միայն ՀՀ տարածքում:

7 Հաճախորդի դիմումի համաձայն վճարման հանձնարարականի տվյալների փոփոխումը և չեղյալ համարումը նախքան Բանկի կողմից փոխանցման փաստացի կատարումը իրականացվում է անվճար: Վճարման հանձնարարականի չեղյալ համարումը իրականացվում է օրենքով սահմանված կարգով: Եթե փոխանցված միջոցներն արդեն վճարված են շահառուին, ապա Բանկը պատասխանատվություն չի կրում գումարների վերադարձման համար:

8 Միջնորդավճարը գանձվում է փոխանցված գումարից:

9 Սակագինը վերաբերվում է միայն պարբերական վճարման հանձնարարականի կազմմանը, փոխանցումները կատարվում են համաձայն տվյալ փոխանցման տեսակի համար սահմանված սակագնի:

10 Բանկ այցելելով հանձնարարականները տրվում են գործառնական օրվա ընթացքում մասնաճյուղի աշխատանքային գրաֆիկին համապատասխան, իսկ ինտերնետ, մոբայլ կամ հեռախոսային-բանկ համակարգով` շուրջօրյա:

11 Ժամկետը վերաբերում է Բանկի կողմից գործարքի կատարմանը:

12 Գործառնական օրերն են շաբաթվա երկուշաբթիից մինչև ուրբաթ աշխատանքային օրերը:

*ՀՀ կառավարության կողմից հաստատված ցանկում ընդգրկվող օֆշորային տարածքներում գրանցված ոչ ռեզիդենտ իրավաբանական անձանց համար սահմանված են հատուկ սակագներ:

**Բանկը, ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված դեպքերում, ինչպես նաև  գործարքը ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված կարգով կասկածելի դիտարկվելու դեպքում, իրավունք ունի կասեցնել գործարքը կամ հրաժարվել դրանք կատարելուց (այդ թվում՝ մերժել հաճախորդի հետ գործարար հարաբերություն հաստատելը):

***ՀՀ տարածքում միջբանկային փոխանցումները հաշվից կատարվում են անվճար, եթե դրանք կատարավում են Բանկի կողմից տրված վարկային միջոցները Բանկի հետ կնքված վարկային պայմանագրով սահմանված նպատակի ուղղությամբ փոխանցելու համար:

 

Content for comparison

ԷՋԸ ԹԱՐՄԱՑՎԵԼ Է Ուրբ, 2023-09-22 16:29
Developed by Studio One