Կից քարտեր | ardshinbank

Կից քարտեր

Հարմարավետ միջոց Ձեր հարազատներին Ձեր բանկային հաշվից օգտվելու հնարավորություն ընձեռելու համար: Կից քարտերի միջոցով Ձեր հարազատները և մտերիմները կարող են Ձեր կողմից սահմանված սահմանաչափերի շրջանակներում օգտվել բանկային հաշվին առկա միջոցներից կամ վարկային գծից: Լոկալ վճարահաշվարկային համակարգի հիմնական քարտին կից չի տրամադրվում միջազգային վճարահաշվարկային համակարգի քարտ:

Կից քարտը չի կարող դասով լինել ավելի բարձր, քան հիմնական քարտը:

 

Content for comparison

ԷՋԸ ԹԱՐՄԱՑՎԵԼ Է Հնգ, 2015-07-16 11:42
Developed by Studio One