Գրավադրված գույք | ardshinbank

Գրավադրված գույք

Գույքի վերաբերյալ լրացուցիչ տեղեկատվություն ստանալու համար խնդրում ենք ներբեռնել «Անշարժ գույքի ձեռքբերման հայտ», լրացնել այն և ուղարկել հետևյալ էլեկտրոնային փոստի հասցեին` [email protected] կամ մոտենալ Բանկի ցանկացած մասնաճյուղ: 
Բանկի համապատասխան աշխատակիցը Ձեր հայտն ուսումնասիրելուց հետո առավելագույնը 5 աշխատանքային օրվա ընթացքում կապ կհաստատի Ձեզ հետ՝ էլեկտրոնային փոստի կամ Ձեր կողմից հայտում նշված հեռախոսահամարի միջոցով: 
 

Գույքի ձեռքբերման հայտն ինքնաշխատ մերժված է համարվում Բանկի կողմից, եթե Բանկը, սույն հայտը ստանալուց հետո 6-օրյա ժամկետում գրավոր չի տեղեկացնում դիմումատուին գույքի օտարման պայմանների վերաբերյալ:

Տեղեկացնում ենք, որ մասնաճյուղ մոտենալու դեպքում հայտի ուսումնասիրության վճարը կազմում է 5000 ՀՀ դրամ, իսկ [email protected] էլեկտրոնային փոստի միջոցով դիմելու դեպքում՝ անվճար:

Հրապարակված վաճառքի գինը կարող է փոխվել՝ կախված վաճառքի պահին գույքի շուկայական արժեքից, ինչպես նաև կարող են կիրառվել զեղչեր՝ վաճառքի եղանակից կախված:

 

Անշարժ գույքի ձեռքբերման հայտ

Պարտավորությունների վերաբերյալ պայմանագիր

 
 

Content for comparison

ԷՋԸ ԹԱՐՄԱՑՎԵԼ Է Երք, 2020-06-23 16:30
Developed by Studio One