Բանկի վարկանիշերը | ardshinbank

Բանկի վարկանիշերը

“Արդշինբանկ” ՓԲԸ-ն մասնավոր կառույց է, որն ունի միջազգային հեղինակավոր վարկանիշային երեք գործակալություններից (Moody’s, Fitch, S&P Global) ստացված վարկանիշեր: 

Վարկանիշային գործակալությունների կողմից Բանկին շնորհվել են հետևյալ վարկանիշերը.

S&P Global Ratings    
Վարկանիշի դասը Վարկանիշ Հեռանկար       
Երկարաժամկետ  BB- Կայուն
Կարճաժամկետ B  
     
Moody’s    

Վարկանիշի դասը

Վարկանիշ

Հեռանկար

Երկարաժամկետ արտարժութային ավանդներ

Ba3

Կայուն

Երկարաժամկետ տեղական արժութային ավանդներ

Ba3

Կայուն

Ոչ ստորադաս, չապահովված պարտատոմսեր (արտարժույթ)

Ba3

Կայուն

Կարճաժամկետ արտարժութային ավանդներ

NP

 

Կարճաժամկետ տեղական արժութային ավանդներ

NP  

Ելակետային վարկային գնահատում

ba3

 

Կոնտրագենտի ռիսկի գնահատում

Ba2(cr)

 

     
Fitch    
Վարկանիշի դասը Վարկանիշ Հեռանկար   
Արտարժույթով երկարաժամկետ պարտավորություններ թողարկողի վարկանիշ BB- Կայուն
Արտարժույթով կարճաժամկետ պարտավորություններ թողարկողի վարկանիշ  B  
Կայունության վարկանիշ bb-  
Կառավարության աջակցության վարկանիշ ns  

 

Content for comparison

ԷՋԸ ԹԱՐՄԱՑՎԵԼ Է Չոր, 2024-02-21 09:25
Developed by Studio One