Արտարժույթի փոխանակում | ardshinbank

Արտարժույթի փոխանակում

 
Բանկում արտարժույթի փոխանակում կարող եք կատարել հետևյալ եղանակներով՝
  • կանխիկ՝ մոտենալով Բանկի Գլխամասային գրասենյակ և մասնաճյուղեր * , 
  • անկանխիկ՝ ինչպես Բանկի Գլխամասային գրասենյակում, մասնաճյուղերում, այնպես էլ Բանկի I-Banking համակարգի Ինտերնետ և Մոբայլ համակարգերի միջոցով 24/7 ռեժիմով:
Բանկում արտարժույթի փոխարկման դեպքում 100,000 (մեկ հարյուր հազար)  ՀՀ դրամը կամ դրան համարժեք արտարժույթը գերազանցելու դեպքում Հաճախորդը պետք է ներկայացնի անձը հաստատող փաստաթուղթ: 400,000 (չորս հարյուր հազար) ՀՀ դրամը կամ դրան համարժեք արտարժույթը գերազանցելու դեպքում արտարժույթի փոխարկումը կարող է մերժվել Բանկի կողմից գնորդի Բանկի տվյալ արժույթով հաշվետեր հաճախորդ չհանդիսանալու դեպքում:
 
20.000.000 (քսան միլիոն) ՀՀ դրամը կամ դրան համարժեք արտարժույթը գերազանցող ցանկացած փոխարկման դեպքում գործարքը կնքվում է Բանկի հայեցողությամբ ու կարող է կատարվել Բանկի կողմից հրապարակված փոխարժեքներից տարբերվող` հաճախորդի հետ պայմանագրային հիմունքներով համաձայնեցված այլ փոխարժեքով։
 
*Կանխիկ GBP, CHF փոխարկումները, հաշվից կանխիկացումը և հաշվին մուտքագրումներն իրականացվում են միայն Գլխամասային գրասենյակի Հաճախորդների սպասարկման վարչությունում:
 
 

 

Content for comparison

ԷՋԸ ԹԱՐՄԱՑՎԵԼ Է Ուրբ, 2024-02-02 11:25
Developed by Studio One