Աշխատավարձային քարտեր | ardshinbank

Աշխատավարձային քարտեր

 

 

 • Աշխատավարձային սակագնային պայմանների փաթեթ -  գործում է 26.01.2022թ.-ից Փաթեթը հասանելի է առանձին դեպքերում` Բանկի ներքին իրավական ակտերի համաձայն

  Աշխատավարձային սակագնային պայմանների փաթեթ -  գործում է 01.04.2021թ. մինչև 26.01.2022թ. Փաթեթը հասանելի է առանձին դեպքերում` Բանկի ներքին իրավական ակտերի համաձայն

  Աշխատավարձային սակագնային պայմանների փաթեթ -  գործում է 30.10.2020թ. մինչև 01.04.2021թ. Փաթեթը հասանելի է առանձին դեպքերում` Բանկի ներքին իրավական ակտերի համաձայն

  Աշխատավարձային սակագնային պայմանների փաթեթ - գործում է մինչև 30.10.2020թ. Փաթեթը հասանելի է առանձին դեպքերում` Բանկի ներքին իրավական ակտերի համաձայն

   

 • Աշխատավարձային վարկային գծերը հանդիսանում են հարմարավետ գործիք սպառողական վարկերի ստացման համար և տրամադրվում են Բանկի դեբետային կամ աշխատավարձային քարտերի միջոցով աշխատավարձ ստացող աշխատակիցներին: 

  Մանրամասները` այստեղ:

 •    

  Աշխատավարձային քարտերի քարտապանների արտոնությունների փաթեթ

  Այլ հաճախորդների արտոնությունների փաթեթ**

   
   

  Ղեկավարի հավելյալ արտոնություն*

  A աշխատավարձային փաթեթ և ՀԷՑ

  B, C, D և O աշխատավարձային փաթեթ

  1. ՀՀ 1000 խոշոր հարկատուների ցանկի առաջին 100 ձեռնարկության ղեկավարներ (հիմնադիրներ, գործադիր տնօրեն, գլխավոր հաշվապահ)
  2. Բանկում 3-20 մլն ՀՀ դրամ (համարժեք արտարժույթ) պայմանագրային գումարով ավանդատու հանդիսացող անձ***
  3. 20 մլն ՀՀ դրամ (համարժեք արտարժույթ) և ավելի պայմանագրային գումարով ավանդատու հանդիսացող անձ***

  4. Բանկում 1 մլն ՀՀ դրամ, 2.500  ԱՄՆ դոլար, 2.000 Եվրո և ավելի պայմանագրային գումարով ավանդատու հանդիսացող կամ նույն գումարի և ավել բանկի պարտատոմսեր ձեռք բերած անձ

  5. Բանկում 5 մլն ՀՀ դրամ, 13.000  ԱՄՆ դոլար, 10.000 Եվրո և ավելի պայմանագրային գումարով ավանդատու հանդիսացող կամ նույն գումարի և ավել բանկի պարտատոմսեր ձեռք բերած անձ

   
   

  աշխատակիցներ

   
   

  Պրոդուկտի անվանում

  Արտոնության չափ

   

  1

  1. Բնակելի անշարժ գույքի ձեռքբերման  (այդ թվում՝ էներգաարդյունավետ, վերաֆինանսավորման) նպատակով տրամադրվող բոլոր հիփոթեքային վարկեր
   
   (բացառությամբ՝ «Էքսպրես վերանորոգում», «Նորակառույց և կառուցման ընթացքում գտնվող բնակելի շենքերում բնակարանների ձեռքբերման նպատակով տրամադրվող հիփոթեքային վարկեր» և «Պետական ծառայողներին՝ մատչելի բնակարան» վարկատեսակների)

  2. Անշարժ գույքի վերանորոգման (վերակառուցման, արդիականացման) հիփոթեք, այդ թվում՝  «Ջերմ Օջախ» բնակարանային միկրովարկ

  3. Անշարժ գույքի կառուցման, կառուցապատման շարունակման հիփոթեք

   

  -0.50%

  -0.25%

  1. -1%
  2. -0.3%-ից մինչև -1%
  3. -1%-ից մինչև -1.5%

  -

   
   

  Զեղչերը գործում են Բանկի սեփական ռեսուրսով տրամադրվող վարկերի դեպքում

  -

   
   

  2

  Անշարժ գույքի գրավադրմամբ և Էքսպրես վերանորոգման(բացառությամբ՝ վերաֆինանսավորման) վարկեր

  1. Հաստատուն տոկոսադրույքների դեպքում՝-0.5%
  2. Լողացող տոկոսադրույքների դեպքում՝
  Հաստատուն բաղադրիչ-0.5%

  -

  -

   
   

  Ավանդների գծով՝ ****

   

  3

  Առնվազն 5 մլն ՀՀ դրամ կամ 10,000 ԱՄՆ դոլար կամ 10,000 Եվրո  կամ 700,000 ՌԴ ռուբլի Ստանդարտ ավանդ

  -

  +0.25%
  (2.-րդ և 3.-րդ կետերով սահմանված ավանդատուների գծով արտոնություն չի սահմանվում)

  -

   

  4

  1. 5-7 տարի անընդմեջ ավանդ ունեցող հաճախորդների համար՝ անկախ ներգրավվող ավանդի գումարի չափից****

  -

  հրապարակված տոկոսադրույքից ոչ ավելի, քանի +0.25%

  -

   

  2. 7 և ավելի տարի անընդմեջ ավանդ ունեցող հաճախորդների համար՝ անկախ ներգրավվող ավանդի գումարի չափից****

  -

  հրապարակված տոկոսադրույքից ոչ ավելի, քանի +0.5%

  -

   

   

  5

  Ավանդի ձևակերպում ՀՀ բանկերից միջբանկային փոխանցումով ստացված 50 հազ. և ավել  ԱՄՆ դոլարով կամ Եվրոյով գումարներից

  -

  հրապարակված տոկոսադրույք +0.28%

  -

   

  Դեբետային քարտերի գծով՝

   

  6

  Visa Classic, Mastercard Debit սակագնային փաթեթների քարտի սպասարկման վճար

  -

  Անվճար

   

  7

  Visa Gold Debit սակագնային փաթեթի քարտի սպասարկման վճար

  -

  Անվճար

   

  ¹Սույն աղյուսակով սահմանված՝ արտոնությունները կիրառվում են Մանրածախ բիզնեսի տնօրենի գրավոր (էլեկտրոնային) հաստատմամբ՝ ՄԲ տնօրենի կողմից նշված չափով, որը ներկայացվում է մինչև համապատասխան ծառայության տրամադրման մասին որոշման կայացումը: Բանկի աշխատակիցների համար Աղյուսակի 3-րդ կետում նշված ավանդների նկատմամբ կիրառվող արտոնությունների գծով ՄԲ տնօրենի հաստատումը համարվում է ինքնաշխատ տրված:                 

  * Ղեկավար է համարվում կազմակերպության 20% և ավելի սեփականատեր, ղեկավար (խորհրդի նախագահ, նրա տեղակալ և խորհրդի անդամներ, միանձնյա գործադիր մարմին, նրա տեղակալներ, կոլեգիալ գործադիր մարմնի ղեկավար, նրա տեղակալներ և կոլեգիալ գործադիր մարմնի անդամներ, գլխավոր հաշվապահ, նրա տեղակալ) հանդիսացող անձանց:

  ** VIP հաճախորդների նկատմամբ կիրառվող արտոնությունները սահմանվում են Բանկի առանձին ներքին իրավական ակտով: ՀՀ 1000 խոշոր հարկատուների ցանկը կարելի է ստուգել www.petekamutner.am կայքի Հարկային տեղեկատվություն/Հարկային վիճակագրություն բաժնում:                                                                                      

  *** Զեղչերը կիրառելի են, եթե ավանդատուն վերջին 24 ամսում առնվազն 20 ամիս Բանկում ունեցել է գործող ավանդ և զեղչի կիրառման պահին ավանդի մնացորդը պակաս չէ աղյուսակով սահմանված գումարից:                                                         

  **** Ավանդների գծով հաճախորդին մեկից ավելի արտոնության հասանելիության դեպքում կիրառվում է մեկ արտոնություն՝ առավելագույնը: Սպասարկման ժամկետից կախված արտոնյալ դրույքը կիրառելի է նաև սույն աղյուսակից դուրս առկա Բանկի բոլոր հաճախորդների (այդ թվում՝ աշխատակիցների) համար:          

Content for comparison

ԷՋԸ ԹԱՐՄԱՑՎԵԼ Է Չոր, 2022-09-14 12:50
Developed by Studio One